Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt
UTAN Å LEGGE TIL ELLER TREKKE FRÅ

UTAN Å LEGGE TIL ELLER TREKKE FRÅ ( 15.12.10) No snur sola snart, var min fyrste tanke når eg stod opp i dag. Den tanken likar eg godt.

 

 

 

Dagens tekstordet er henta frå Galatarane. Og eg veit ikkje anna råd enn å la det berre stå der. Som ei samanfatning av evangeliet. Ikkje det at forstår alt. Det heile er stykkevist og delt, gåtefullt for meg, men eg ber den stuttaste bøna eg kjenner. Tek henda framom bringa, frå hårfeste til midt på magen og lagar krossmerke. Då er eg klar for dagen:

4Lat meg forklara dette. Så lenge ein arving er umyndig, er det ingen skilnad på han og slaven, endå han er herre over alt saman.  2 Han står under formyndarar og hushaldarar heilt fram til den tida far hans har fastsett.  3 Slik er det òg med oss. Då vi var umyndige, var vi slavar under grunnkreftene i verda.  4 Men då tida var fullkomen, sende Gud sin eigen Son, fødd av ei kvinne, fødd under lova.  5 Han skulle kjøpa fri dei som var under lova, så vi kunne få retten til å vera Guds born.  

 

(Gal 4, 1-15)

Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no