Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt
Å SJÅ MED INNSIDA AV HJARTET

 Å SJÅ MED INNSIDA AV HJARTET ( 10.12.10) Tekst for den tiande dagen i desember finn ein her.

 

Døyparen Johannes var tydeleg og klar i tala. Her var det uttrykk som ormeyngel og ord til omvending. Skjedde ikkje det låg øksa alv ved rota. ” Kva skal vi gjera”, sa dei. Og Johannes sa - eller helst ropa det ut med høg stemme; ” Den som har to kjortlar, skal dela med den som ingen har, og den som har mat skal gjera det same.” Slik peikar han og på vår største  utfordring i dag. Ei verd der alt for mange menneske svelt og ungar døyr av ufarlege sjukdomar, grunna urettvis fordeling. Med Jesus kjem ein som held fast at menneske heng saman. At alle har same verdi. Rundt om i verda er det mange som prøver å realisere rettferda ; Ein Liu Cha.-bo som skulle hatt Fredsprisen idag eller Ang-San -Su ski so heller ikke har fått henta utmerkinga enno.Og mange andre tusen kjempande menneske.

 

 

 

Vi er ingen del

Vi er det hele

Vi nærmer oss hverandre skritt for skritt

Jeg ser deg min venn

Og jeg kjenner meg igjen

Når jeg ser på deg med innsiden av hjertet mitt

( Ole Paus)

 

 

Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no